Gbo Fastening Systems AB byter bolagsnamn blir Simpson Strong-Tie AB

– Gbo Fastening Systems AB byter bolagsnamn blir Simpson Strong-Tie AB
Sedan januari 2017 är Gbo Fastening Systems AB en del av Simpson Strong-Tie, en internationell koncern med säte i Kalifornien och med förgreningar över hela Europa. Simpson Strong-Tie startades år 1956 och har etablerat sig som världsledande inom byggbeslag, infästning och olika former av byggsystem. Mycket har hänt i Gbo Fastening Systems sedan förvärvet och det är nu dags att presentera nästa steg – bolagsnamnbyte för den svenska enheten.

”Företaget har utvecklats positivt under det senaste året med god tillväxt i en mycket utmanande marknadssituation. Namnbytet är ett naturligt led i arbetet med att vidare integrera oss i koncernen samt ett första steg i det förändringsarbete och de satsningar som vi nu påbörjar.” – Niklas Lundin, VD.

Gbo Fastening Systems AB, en av Europas ledande tillverkare av infästningslösningar, byter nu bolagsnamn till Simpson Strong-Tie AB. Vid årsskiftet 2023/2024 övergår den svenska enheten till att använda Simpson Strong-Tie som bolagsnamn i kommunikation och logotype. Visuellt blir förändringen synlig i bolagsinformation, fakturor, skyltar, visitkort, profil- och marknadsföringsmaterial samt i kommunikation på gunnebofastening.se och strongtie.se.

Viktigt är att förändringen endast berör det juridiska bolagsnamnet och inte varumärket för våra olika infästningskategorier. Likt tidigare kommer infästning säljas under Gunnebo Fastenings varumärke och byggbeslag under Simpson Strong-Ties varumärke på den svenska marknaden.
Besök gärna våra varumärkessidor:
gunnebofastening.se
Strongtie.se

För mer information/bildmaterial kontakta:
• Niklas Lundin, VD, NLundin@strongtie.com
• Karin Cademan, Marknadsansvarig, KCademan@strongtie.com