Allmänna villkor

Allmänna villkor

Kundservice

Vi tar emot din beställning per telefon, mail och EDI (elektronisk ordermottagning). Kundservice har öppet måndag till fredag mellan 07:30-16:15 och lunchstängt mellan kl 12.00–12.45.

Order

Normalorder inkommen till kundservice före kl. 12.00 levereras nästkommande vardag. Snabborder inkommen före kl. 12.00 levereras samma dag mot fraktavgift: 1–35 kg 300 kr, 36–50 kg 500 kr och 51–150 kg 650 kr. Snabborder innefattar ej sändningar över 150 kg eller farligt gods.

Betalningsvillkor

Betalning skall vara oss tillhanda på förfallodagen 30 dagar från fakturadatum. Angivna priser inkluderar ej mervärdesskatt. Leveransdagens pris tillämpas.

Utebliven betalning

På första dagen efter fakturans förfallodag skickas en påminnelsefaktura med 50 kr i påminnelseavgift. Vid utebliven betalning efter första påminnelsefakturan stoppas innestående leveranser per omgående, det expedieras inga nya order och ärendet skickas vidare för inkasso. Dröjsmålsränta på utebliven betalning beräknas fr.o.m. första dagen efter förfallodagen på ursprungsfakturan. På räntefakturan tillkommer en faktureringsavgift på 50 kr.

Emballage

Vi tar ingen avgift för vårt standardemballage.
Transportemballage såsom pallar, pallkragar etc. faktureras.

Expeditionstillägg

Expeditionstillägg påförs med 100 kr för order med nettovärde under 2 500 kr. Order med nettovärde under 1 000 kr avrundas uppåt och debiteras med 1 000 kr.

Returer

Eventuella returer ska aviseras samt godkännas av Simpson Strong-Tie AB. Kontakta vår kundservice som enligt fastställd rutin hjälper till med att fylla i nödvändig dokumentation. Varorna och dess ursprungsemballage skall vara intakt vid retur. Godkänd retur krediteras med högst 80 % av fakturerat pris.

Reklamationer

Vid felanmälan, exempelvis reklamation eller felleverans, kontakta vår kundservice. En reklamation eller felleverans som godkänts av Simpson Strong-Tie AB kompenseras med en ersättningsleverans.

Transportskada

Transportskada skall anmälas till speditören inom sju dagar, se ytterligare information på fraktsedeln. Vid anmälan till vår kundservice skall reklamationsärende-nummer hos speditören uppges för vidare behandling av ärendet.

Övrigt

Vi reserverar oss för eventuella ändringar gällande priser och villkor samt över- eller underleveranser vid tillverkning mot kundorder med max +/- 10 % i mängdenhet.