Miljö

Miljö

Verksamheten är ISO 14001 certifierad sedan 2012 men det är egentligen bara ett litet steg i en lång utveckling där omsorg för miljö och hushållande med resurser varit centralt under mer än 250 års produktion, på samma plats.

Det som en gång var förutsättningar för att bygga upp verksamheten som

  • Närhet till råvara
  • Tillgång till egen skog
  • Naturligt kylvatten och senare även egen elproduktion (via turbin)
  • Aktiv utskeppningshamn
  • Hög egen förädling
  • Få och korta transporter

är idag fortfarande lika aktuella även om fördelarna nu mäts i

  • Korta ledtider
  • Energi och miljöeffektiva processer
  • Hög grad av egenkontroll
  • Långsiktigt hållbar verksamhet reglerad och kontrollerad mot svensk miljölagstiftning

Ständiga förbättringar

Vi jobbar ständigt med att förbättra vår miljöpåverkan. Nedan redovisas de besparingar som gjorts genom verksamhetens materialåtervinning samt minskade utsläpp.

 

 

Produkters miljöprestanda

Våra produkter anpassas och optimeras för att vara så säkra och tideffektiva som möjligt för användaren, med högsta verkningsgrad och ett långt och hållbart slutresultat. Vi väljer återvunna och återvinningsbara material och redan på utvecklingsstadiet planeras och designas nya produkter utifrån ett hållbarhetsperspektiv. När rätt produkt används på rätt sätt håller den längre och svinnet blir mindre.

Förpackningar väljs bl.a. utifrån hur effektivt de kan fyllas, lagras och transporteras och vilken total miljöpåverkan de har. Boxformad kartong har här stora fördelar i och med att de tillverkas av närproducerad förnyelsebar råvara, har en utrymmeseffektiv form och tar mycket liten plats både innan de packas och när de är färdiganvända.

Globalt ansvarstagande

Gbo Fastening Systems AB är anslutet till UN Global Compacts program sedan 2012.