Forskning och utveckling

Forskning och utveckling

Gunnebo Fastening bygger sin styrka genom innovation. All produktutveckling sker genom Stage gate-processer med ett tydligt slutanvändarperspektiv.
Genom sin ägare Simpson Strong-Tie ingår numera Gunnebo Fastening även i ett världsomskridande forsknings & utvecklingsnätverk.

Närheten till den lokala marknaden är avgörande för att utveckla produkter som på riktigt förenklar våra kunders vardag, därför finns flera ingenjörer i Sverige som bedriver forskningsprojekt utifrån ett nordiskt perspektiv. För att effektivt kunna driva många projekt parallellt finns även centrala stödfunktioner i form av ett 80-tal ingenjörer.

På produktionsorten Gunnebo utanför Västervik sker all utveckling av spik och infästning inom träkonstruktion i ett laboratorium som framför allt är utformat efter de provningar som innefattas av EN 14592.

I Birmingham, England ligger ett ackrediterat laboratorium där våra byggbeslag i varumärket Simpson Strong-Tie utvecklas.