Produktionsflödet

Produktionsflödet

Genom egen tillverkning har vi kontroll över hela förädlingskedjan, från valstråd till paketerad spik. Här finns en imponerande historik och kunskap om tråddragning, spikklippning, ytbehandling och bandning av spik.

1 Applikationsbehov

Vi identifierar marknadens behov av problemlösare.

2 Valstråd

Råmaterial (valstråd) levereras till fabrik.

3 Betning

All tråd renas från rost, smuts och glödskal.

4 Tråddragning

Tråden dras till önskad diameter och geometrin formas.

5 Klippning och huvudslagning

Spets klipps och huvudet slås i samma moment.

6 Profilering

Eventuell profilering såsom kamgängning m.m. utförs på den klippta spiken.

7 Rengöring

Den färdigformade spiken rengörs från eventuell smörjolja och andra rester.

8 Ytbehandling

En helautomatiserad process ytbehandlar spiken genom elförzinkning eller varmförzinkning.

9 Bandning

Spik för pistoler bandas.

10 Packning

Packning och emballagering sker av robotar.

11 Kvalitetskontroll

Kvalitetskontrollerna har skett löpande genom produktion men säkras slutgiltigt här.

12 Leverans ut till kund

Kunden får rätt produkt för sina behov tillsammans med all nödvändig dokumentation och spårbarhet.