CIK Arena

CIK Arena – Knivsta

CIK Arena är en 9000 kvadratmeter stor byggnad för idrott och kulturverksamhet i Knivsta som omfattas av en ishall, sporthall och lokaler för kulturskolan. Anläggningen byggs i flera våningsplan och är kommunens hittills största byggprojekt.

Miljötanken för denna byggnad var med från början och tidigt bestämde man sig för att arenan skulle uppfylla standarden för passivhus.
Med en stomme i limträ och tak i KL-trä förstärks givetvis miljöprofilen ytterligare. Vid användning av takelement i trä så behövs bara en tredjedel så många lyft jämfört med andra material, och just att montagetiden blir kortare är väldigt viktigt och skapar ekonomiska fördelar.

Anläggningen ska certifieras enligt internationell passivhusstandard och kommer att bli landets största byggnad i trä som uppfyller denna standard.
Arenan kommer att bli energisnål, komfortabel och kvalitetssäkrad. Materialvalen är gjorda utifrån var egenskaperna bäst kommer till sin rätt, och självklart så används våra produkter för att bära upp stommen vilket vi är väldigt stolta över.

Fler och fler börjar intressera sig för att bygga bostäder och andra byggnader i trä, och vi på Gunnebo Fastening hoppas att trenden fortsätter och att ännu fler får upp ögonen över de fördelar som trä ger.

Fakta

Stomkonstruktion: TK-Botnia
Stomleverantör: Martinsons
Arkitekt: Norconsult
Beställare: Kommunfastigheter i Knivsta AB
Entreprenör: HMB Construction AB
Färdigställt: Våren 2020

Produkter från Gunnebo Fastening: Solid Serien