Magasin X

Magasin X – Uppsala

Magasin X blir inte en unik byggnad bara i Uppsala, utan i hela landet.
När det står klart under 2021 blir det Sveriges största kontorshus med en stomme helt i trä. Magasin X uppförs med en massiv trästomme och omfattar sju våningsplan med 11.600 kvadratmeter uthyrningsbar yta.

Med en stomme helt i trä levererat av Martinsons tillsammans med ett antal innovativa och klimatsmarta tekniklösningar gör att Magasin X blir ett kontorshus med lågt CO2-avtryck. Byggnaden kommer att miljöcertifieras enligt LEED med den högsta klassningen, Platinum. Detta ställer även höga krav på våra produkter som ska hålla ihop den bärande stommen. Vi tar miljö på stort allvar för att alltid kunna erbjuda de mest hållbara, effektiva och säkra lösningarna.

Att använda trä som primärt byggmaterial har flera positiva effekter. Framför allt ger det en mycket mindre klimatpåverkan än när hus byggs i traditionella byggmaterial som betong och stål men ett hus byggt av trä har även god inverkan på människors hälsa. Detta märktes av inte minst på det stora intresset från framtida hyresgäster.

Konstruktionen av stommen är framtagen av TK Botnia. Den består av KL-trä i bjälklagen, liggande balkar i limträ och pelare i limträ. Pelarna står på varandra från botten och hela vägen upp genom byggnaden. Detta ger ett effektivt hus och en stabil konstruktion.

Brandskyddet har man löst med sprinkler och offerträ som kan kola om en eldsvåda skulle uppstå, lika genialiskt som enkelt.

Det centrala läget vid Resecentrum i Uppsala gör att man har det allra mesta precis runt knuten. När byggnaden är klar kommer pelare och balkar i stommen att belysas under kvällstid och träkonstruktionen kommer att bli synlig för alla förbipasserande, och tittar man extra noga kan man kanske se en och annan skruv från SOLID SERIEN.

Fakta

Stomkonstruktion: TK Botnia
Stomleverantör: Martinsons
Arkitekt: White Arkitekter
Entreprenör: NCC
Beställare: Vasakronan
Färdigställt: 2021

Produkter från Gunnebo Fastening: Solid Serien