Allmän information

Butikskommunikation

Snabbt och enkelt

Vi vet att du som jobbar i butik gärna vill ge dina kunder bästa möjliga service, men erfarenheten säger att servicen inte alltid kan ges just precis med detsamma. En del kunder vill dessutom gärna själva leta bland hyllorna. I en modern kombination av praktiska detaljer och en design attraktiv för målgruppen presenterar vi en butiksprofil med ett självsäljande system.

Lättnavigerat

Butikskonceptet ger ett lättnavigerat system, inte bara för slutförbrukaren utan även för dig som butikssäljare. Informationen hjälper till att lyfta fram det väsentliga kring produkten – styrt efter kundens behov. Extra eller ny personal kan också snabbt skaffa sig en överblick för att kunna ge kunden bra service.

Hela eller delar av konceptet

Konceptet består av hyllsektioner, toppskyltar, vertikalskyltar samt hylltalare. För att köpa butiksprofileringen i sin helhet, kontakta oss för en lösning som matchar ditt behov. Utöver våra hyllsektioner kan övriga delar köpas separat till ert befintliga hyllsystem så länge ni har Hestras sektioner med perforerade plåthyllor.

Vägledande etiketter

Genom symboler på våra etiketter berättar vi om produktens användningsområde och i vilka typer av material den kan monteras samt om den är lämplig för torr eller fuktig miljö. Primär produktinformation syns på framsidan av paketet medan sekundär information sitter på sidan.

Vertikalskyltar och Hylltalare

Med våra vertikalskyltar guidas kunden till rätt sektion i hyllan och hylltalare lyfter fram produkten än tydligare.
För att beställa vertikalskyltar och hylltalare, kontakta oss så hjälper vi dig att hitta en bra lösning anpassad efter ditt sortiment.

Vertikalskyltar och Hylltalare

Med våra vertikalskyltar guidas kunden till rätt sektion i hyllan och hylltalare lyfter fram produkten än tydligare.
För att beställa vertikalskyltar och hylltalare, kontakta oss så hjälper vi dig att hitta en bra lösning anpassad efter ditt sortiment.

Hållare hylltalare

Fästs i hyllkantslist. Format 100×58 mm.

Hyllkantslist

Kan beställas separat om du har Hestras butiksinredning med perforerade plåthyllor.

Plastremsa

Svart 26×885 mm för hyllkantslist
Svart 35×885 mm för hyllkantslist

Toppskyltshållare

Skylthållare med kartongspår för våra toppskyltar passar till Hestras standardmodul 900. Hållaren är svartlackerad och passar skyltformat 898×112 mm.

Vill du ha mer information om vårt butikskoncept och veta vilken skillnad lösningen kan göra just i din butik, tveka inte att ta kontakt med din representant från Gunnebo Fastening.
Vi stöttar självklart praktiskt vid montering av hyllsystemet.

Toppskyltar visar vägen

Produkterna i hyllan är underordnade toppskylten som har tydlig rubrik och en förklaring till färgkoden på förpackningsetiketten, vilket gör det snabbt och enkelt att hitta rätt.

Toppskyltarna passar till toppskyltshållare med kartongspår och kan beställas i svart färg via kundservice.

Vill du ha mer information om vårt butikskoncept och veta vilken skillnad lösningen kan göra just i din butik, tveka inte att ta kontakt med din representant från Gunnebo Fastening. Vi stöttar självklart praktiskt vid montering av hyllsystemet.

Våra förpackningar

Våra förpackningar är:

Miljövänliga

Våra förpackningar är huvudsakligen tillverkade av kartong där råvaran kommer från en förnybar resurs – skogen.

Informativa

Det ska vara enkelt att hitta den informationen du behöver, därför är våra förpackningar tydliga och enkla att förstå.

Utrymmeseffektiva

Dom fyrkantiga och rektangulära formerna gör att mer förpackningar får plats på ett mindre utrymme vilken minskar transportkostnader och utsläpp.

Butikskommunikation (texter, bilder från s.226-227 + s.12)

Tecken och symbolförklaringar, s.14 i katalogen

Klossbeskrivning (material att fästa i)