Handböcker

Handböcker

Gunnebo Fastening har tagit fram två handböcker för dimensionering av träförband.

Handböckerna innehåller lasttabeller enligt Eurokod 5 och finns för nedladdning på startsidan av vårt digitala dimensioneringsprogram SOLID WOOD.

Följ länken och skapa en användarprofil för att få tillgång till handböckerna.