Solid Wood

Solid Wood

Ett unikt program för träförband

Gunnebo Fastening har skapat Solid Wood, ett unikt dimensioneringsprogram för konstruktörer. Med Solid Wood dimensioneras fästdon till träkonstruktion på en bråkdel av tiden mot vad det tar idag att utföra motsvarande handberäkning. Solid Wood ger byggindustrin trygghet, tidsbesparing och komplett produktguidning.

Trygghet

Konstruktören behöver inte förlita sig på handberäkningar.

Tidsbesparing

Det som för hand tagit timmar att beräkna kan nu utföras på några få minuter.

Produktguide

Programmet hjälper konstruktören att hitta rätt fästdon för sin applikation