Geometrier

Geometrier

Våra infästningar är individuellt anpassade till applikationerna de är avsedda att användas för. Här kan du lära dig mer om våra olika geometrier för Skruv och Spik.

Skruv

Försänkt med fasettrillor

Rillorna förenklar försänkningen

Kullrig

Kan användas både vid montage av trä och plåtar

Sexkant med torx

Optimal för stora beslag och andra ståldetaljer. Kronan under huvudet ger perfekt passning i förgjorda hål.

Slaget huvud

Ger hög dragbärförmåga.

Cylinderhuvud

Minimal storlek. Kan lätt försänkas in i trä.

Beslagshuvud

Kronan under huvudet ger perfekt passning i beslagshål.

Brickhuvud

Används ofta vid montering av köksinredning, skivor och annat material där stort huvud krävs.

Sexkant med PH2

Passar till både magnethylsa och Philipskryss.

Dubbelförsänkt

Huvudet är anpassat för att inte spänna sönder materialet, t.ex. papper på gips.

För trä

Stamfräs (för trä)

Frilägger den släta halsen och sänker indrivningsmomentet

Dubbelgängad (för trä)

Övergängan möjliggör ett minimalt huvud som kan försänkas ner i träet.

För trä och plåt

För plåt

För plåt och lättbalk

För stålregel

För stålbalk

Hi-Lo-gänga för stål och trä

Motgänga för hård- och golvgips

Motgängan skapar utrymme för skruven att försänka sig på ett bra sätt.

Hi-Lo, skuren

Gängorna är här skurna för att underlätta montering i betong.

S-spets

Minskar indrivningskraften och undviker sprickbildning i trä då den är fiberskärande.

Tandning

Minskar indrivningsmomentet.

Spikspets

Förborrar trä. Kant- och centrumavstånd kan minskas. Minimal risk för flisbildning.

Utdragen spets

Spets för trä och lättbalk

Vingar

Vingarna fräser bort trä- och plastmaterial så att materialet inte får kontakt med gängan. Vid kontakt med bakomliggande material slås vingarna av.

Borrspets

Reducerad borrspets

Används där man vill kunna penetrera tunn plåt och tjockare plåt med bibehållen förankring.

Spik

Koniskt huvud och osthuvud

Används vid dold spikning, ger ett snyggt och fräscht montage. Främst för spikning av lister och panel.

Kullrigt huvud

Fungerar som dekor vid listspikning samt motverkar att vassa kanter uppstår.

Beslagshuvud

Kona under huvud ger perfekt passning beslagshål.

Klockhuvud och klockhuvud aluminium

Huvudet har stor anläggningsyta och tätar. Brickan kryper under skålen och skyddar skaftet och underlaget. Används främst till taktäckningsmaterial som plåttak och gummimattor. Aluminium används vid spikning av aluminiumtak.

Flathuvud / Flathuvud pappspik

Används vid synlig spikning där du behöver bra genomdragskraft och bättre spänning. Ger god vidhäftning. Ex. för takpapp och skivmaterial.

Flatförsänkt huvud FFH

Huvudet är anpassat så att det inte skall spänna sönder underlaget du spikar i. Exempelvis vid gipsspikning då det är viktigt att inte förstöra pappen.

Låg- eller svagt kullrigt huvud

Ger en mjuk övergång mellan huvud och virke vilket genererar en slät yta som lindrar skaderisk oh dylikt vid närkontakt med underalget.

Dubbelhuvud

Används främst till formspikning och övrig spikning där krav ställs på enkel demontering.

Rosetthuvud

Används vid dekorspikning.

Räfflad

Effektivare geometri vid tvärkrafter. Större anläggningsyta ger också högre utdragsbärförmåga än rund slät profil.

Kamgängad

Avsevärt högre utdragsbärförmåga än övriga skafttyper.

Rund slät

Betydligt lättare att slå in än motsvarande profilerat skaft.

Naggad / Huggen

Lätt profilerad variant av rund spik för högre utdragsbärförmåga.

Ordinär

Spets med toppvinkel 40°kallas ordinär och används i de flesta fall. För särskilda applikationer används istället spetsig spets (toppvinkel mindre än 40°). När toppvinkeln är större än 40° kallas det Trubbig spets och används exempelvis på panelspik för att minska risken för sprickbildning.

Rundklippt

Finns på rund spik exempelvis stålspik och fungerar som en ordinär spets.