Korrosion

Korrosion

Att välja en infästning med rätt korrosionsbeständighet är inte alltid enkelt, men med lite grundläggande kunskap blir det betydligt lättare att välja rätt.

Korrosivitetsklasser

Fästdons korrosionsbeständighet bestäms normalt enligt korrosivitetsklasser. Till skillnad från klimatklasser är detta en betydligt mer detaljerad gradering och fungerar väl eftersom fästdon i sig är en metallisk produkt.

Korrosivitets-klassMiljöns korrosivitetUtomhusInomhus
C1MYCKET LÅGUppvärmda utrymmen med torr luft och obetydliga mängder föroreningar, t.ex. kontor, affärer, skolor, hotell.
C2LÅGAtmosfärer med låga halter luft-föroreningar. Lantliga områden.Icke uppvärmda utrymmen med växlande temperatur och fuktighet. Låg frekvens av fuktkondensation och låg halt luftföroreningar, t.ex. sporthallar, lagerlokaler.
C3MÅTTLIGAtmosfärer med viss mängd salt eller måttliga mängder luftföroreningar. Stadsområden och lätt industrialiserade områden. Områden med visst inflytande från kusten.Utrymmen med måttlig fuktighet och viss mängd luftföroreningar från produktionsprocesser, t.ex. bryggerier, mejerier, tvätterier.
C4HÖGAtmosfärer med måttlig mängd salt eller påtagliga mängder luftföroreningar. Industri- och kustområden.Utrymmen med hög fuktighet och stor mängd luftföroreningar från produktionsprocesser, t.ex. kemiska industrier, simhallar, skeppsvarv.
C5-IMYCKET HÖG (INDUSTRIELL)Industriella områden med hög luftfuktighet och aggressiv atmosfär.Utrymmen med nästan permanent fuktkondensation och stor mängd luftföroreningar.
C5-MMYCKET HÖG (MARIN)Kust- och offshoreområden med stor mängd salt.Utrymmen med nästan permanent fuktkondensation och stor mängd luftföroreningar.

Våra ytbehandlingar

Inomhusicon-indoor-32x32

C1/C2

Ett obehandlat fästelement används inomhus eller vid temporära konstruktioner där ingen risk för korrosion finns.

Fosfatering är en behandling som består i att skruven genomgår en kemisk process och därefter anoljas. Ytan blir väldigt tunn och väldigt hård vilket skyddar skruvars gängor och spetsar från att trubbas. Fosfaterade skruvar har därför synnerligen goda egenskaper vid skruvning i plåt.

Elförzinkning är en elektrolytisk behandling där fästelementet doppas i bad. Tjockleken styrs av behovet av korrossionsbeständighet med en maxtjocklek på ca 20 µm. Ytan blir blank och slät.

Fästdon kan våt- eller pulverlackerade ovanpå en elförzinkning, varmförzinkning eller ett rostfritt fästdon. Syftet är estetiskt eftersom lackeringen ger fästdonet en kulör. Lacken har goda korrosiva egenskaper så länge det är intakt, men eftersom den är väldigt lättskadad får den inte tillgodoräknas som korrosionskydd.

Utomhusicon-outdoor-32x32

C3

Protec består av tre lager: Lager ett är ett metalliskt zinkskikt, lager två är en kemisk konverteringsfilm, lager tre är ett ”inbakat” keramisk skikt som ger en skyddande hinna, och gör det möjligt att färgsätta produkten.

En icke elektrolytisk ytbehandling. Dess slitstyrka lämpar sig särskilt för grova träskruvar där indrivningsmomentet genererar höga temperaturer och hög friktion.

C4

Impreg®+ är en elektrolytisk ytbehandling som består av zink och nickel. Genom den starka legeringen så är skiktet mycket okänsligt, klarar temperaturer upp till 300 °C. Ytbehandlingen motverkar galvanisk korrosion i kontakt med rostfritt och aluminium.

Impreg® X4 är ett 4-lagerssystem med mycket goda korrosionsegenskaper. Ytbehandlingen är särskilt utvecklad för tryckimpregnerat virke eftersom den har en unik kemikalieresistens.

Vid traditionell varmförzinkning doppas fästdon i smält zink. Metoden ger ett unikt rostskydd genom den legering som sker mellan stålet och zinken. Ju tjockare skikt av zink desto längre livstid. Spikar har vanligtvis ett tjockare skikt än 50 µm. Även de grova byggbeslagen som stolpskor har också mer än 50 µm, medan tunna beslag som spikningsplåtar har ca 20 µm zink.

Stål är vårt viktigaste utgångsmaterial men kan i vissa fall ersättas med aluminium. Förutom viktreduktionen, har aluminium också god korrosionsbeständighet men bör inte användas i direktkontakt med andra metaller då det finns risk för galvanisk korrosion. Aluminium står emot angrepp från de flesta organiska föreningar och i synner­het kemiska föreningar som innehåller ammoniak, svavelväte, salpetersyra och ättiksyra. Aluminium angrips däremot av de flesta alkalier, halogensyror, halogensalter och alkaliemetaller samt salter av tunga metaller.

Rostfritt stål har synnerligen goda antikorrosiva egenskaper eftersom korrosionsbeständigheten sitter i själva stålet istället för i en ytbehandling. Gunnebo Fastening använder två olika kvaliteter för Rostfri A2 – AISI304/A2 och AISI410/A2. AISI 410/A2 har avsevärt högre hållfasthetsegenskaper eftersom stålet innehåller kol som kan härdas, korrosionsegenskaperna försämras dock på grund av samma anledning. AISI 304/A2 har en högre korrosionsbeständighet är 410-kvaliteten  och lämpar sig väl för infästning i normal utomhusmiljö.

C5-M

Rostfri syrafast stål (A4/AISI 316) har mycket goda antikorrosiva egenskaper och klarar aggressiva miljöer, d.v.s. marina miljöer med hög salthalt och förorenade industrimiljöer. Materialet är hållfast och tål kännbara kemiska och mekaniska påfrestningar. Infästning i rostfritt A4 stål av god kvalitet missfärgar inte virket runtom, varken i impregnerat virke eller i ädla träslag såsom ek, cederträ eller lärk.

Galvanisk korrosion

Galvanisk korrosion uppträder när två olika metaller med olika potential placeras med elektrisk kontakt i en elektrolyt. Det kan även uppstå med en olikartad metall (till exempel vid orenheter, skiftande materialtäthet, olika sammansättningar av kristaller eller skillnader i mekanisk stress).

Differensen i elektrisk potential mellan olika metaller är drivkraften bakom den elektriska strömmen som går genom elektrolyten. Denna ström ger upphov till korrosion på en av metallerna. Ju större skillnaden i elektrisk potential är, desto större är risken för galvanisk korrosion. Galvanisk korrosion försämrar bara den ena metallen. Det enklaste materialet intar den anodiska (negativa) offerrollen, medan den ädlaste av metallerna får den katodiska (positiva) skyddade rollen.

Tre villkor

Tre villkor måste vara uppfyllda för galvanisk korrosion:

  1. Vi måste ha två elektrokemiskt olika metaller.
  2. Det måste finnas en elektriskt ledande kontakt mellan metallerna.
  3. Det måste finnas en ledande förbindelse mellan den anodiska och den katodiska metallen, som metalljonerna kan passera igenom.

Om ett eller flera av dessa villkor inte är uppfyllt, får vi heller ingen galvanisk korrosion. Ofta när konstruktionen kräver kontakt mellan olika material används isolerande plattor eller ytbehandling för att isolera metallerna från varandra och på så sätt förhindra korrosion.

Anodiskt index

I krävande utomhusmiljöer med hög luftfuktighet eller kontakt med saltvatten är det särskilt viktigt att differensen i anodiskt index mellan de olika metallerna är så liten som möjligt. Här bör skillnaden i ”anodiskt index” inte vara mer än 0,15 V. Till exempel kan guld och silver accepteras, då de har en differens på 0,15 V. Vid vanlig användning, med varierande temperatur och luftfuktighet, bör differensen i anodiskt index inte överstiga 0,25 V. I stabila miljöer, med motsvarande stabil temperatur och luftfuktighet, kan differenser på upp till 0,5 V accepteras.

Metallurgisk kategori Anodiskt index (V)
Guld, massivt eller som bladguld, guld-/platinalegeringar 0,00
Rhodium- eller silverbelagd koppar 0,05
Silver, massivt och i form av plattor, högvärdiga nickel-/kopparlegeringar0,15
Nickel, massivt och i form av plattor, titaniumlegeringar och lödsilver a0,30
Koppar, massiv och i form av plattor, mässing med 20 % zink, nysilver, koppar-/nickellegeringar och nickel-/kromlegeringar *0,35
Vanlig mässing och brons 0,40
Mässing med 35 % zink *0,45
Rostfritt stål med 18 % krom * 0,50
Rostfritt stål, förkromat eller tennpläterat eller med 12 % krom 0,60
Tennplattor, lödtenn 0,65
Bly, massivt och i form av plattor, högvärdiga blylegeringar 0,70
Aluminium, gjutna legeringar i 2000-serien * 0,75
Järn, gjutjärn, smidesjärn, karbon och enkla stållegeringar * 0,85
Aluminium, gjutna legeringar utom 2000-serien aluminium, gjutna legeringar med silikon 0,90
Aluminium, gjutna legeringar utanför silikontypen, kadmium, i form av plattor och färgad 0,95
Varmgalvaniserat stål * 1,20
Zink, bearbetad; zinkbaserade pressgjutna legeringar; zinkplattor *1,25
Magnesium och magnesiumbaserade legeringar, gjutna eller bearbetade 1,75
Beryllium 1,85

* Markerade metaller används av Gunnebo Fastening

Saltspraytest

Saltspraytest enligt ISO 9227 är en effektiv metod att på kort tid visa ett fästdons korrosionsbeständighet. Nedanstående bilder visar förändringen vid 24, 96 och 168 timmars testintervall vilket motsvarar ca 5, 20 respektive 35 års naturligt åldrande i normalt utomhusklimat.

Nordtest

Nordtest (VDA 621-415) används i Norden för bestämmelse av ytbehandlingars korrosivitetsklasser. Testet utvecklades i ett samarbete mellan Sverige och Danmark och är en s.k. cyklisk testmetod. Metoden bygger på att fånga upp verklighetens skiftningar av klimat och temperatur. Gunnebo Fastening har egen utrustning för att utföra Nordtest i vår produktutveckling, kvalitetssäkring m.m.

5 år (24 timmars test)

Varmförzinkad, Rostfri, Elförzinkad, Blank

Den blanka spiken har redan ett rostangrepp.
På den elförzinkade har zinken fällt ut.

20 år (96 timmars test)

Varmförzinkad, Rostfri, Elförzinkad, Blank

Gravrost framträder ordentligt på den blanka spiken och en klar tendens till rost finns på den elförzinkade. Den varmförzinkade har endast en liten antydan till zinkutfällning.

35 år (168 timmars test)

Varmförzinkad, Rostfri, Elförzinkad, Blank

Zinkutfällningen på den varmförzinkade är här klart mindre än den elförzinkade hade efter 24 timmar. Elförzinkad och blank spik har här gravrost. Den rostfria spiken är under hela testet opåverkad.