Skivor

Skivor

Bygghandeln är idag full av olika byggskivor, en del vanligare än andra. Ovanligare skivor och extraordinära kombinationer av skivor/reglar kan lätt ställa till det. Här kan du få fördjupad kunskap om hur du ska montera dina byggskivor på ett korrekt sätt, med en korrekt skruv.

Gips

Gips delas upp i tre underkategorier: Standardgips, hårdgips och utegips.

Standardgips

Skruvavstånd standardgips

Måttangivelserna baseras på AMA Hus krav och på enskilda skivleverantörers förskrifter. Eftersom rekommendationerna kan skilja sig mellan olika fabrikat bör montenringsinstruktioner alltid kontrolleras med skivleverantör innan arbetet påbörjas

Vad säger AMA Hus?

KBC.3 | Skikt av kartongklädda gipsskivor
“Skruv ska ha trumpetformat huvud. Huvudet ska ha en diameter anpassad till den aktuella skivans densitet och ythårdhet.”

Vad säger skivleverantörerna?

Montage av skrivor, allmänt
Använd skruvdragare som försänker skruven 0,5–1,0 mm. Kartongen får inte skadas. Skruvavstånd till kartongklädd skivkant ska vara 10 mm och till skivkanter utan kartong 15 mm. Skruvlängd ska vara skivtjocklek för gipsskivorna + 20 mm in i träregel eller + ca 10 mm i stålregel.

Standardgipsskruv från Gunnebo Fastening

HUVUD

Om gipsskruven inte försänks tillräckligt går det inte att spackla. När gipsskruven försänks för mycket så förstörs ytpappen. Gipsskruv från Gunnebo Fastening har ett dubbelhuvud som bidrar till att hålla ytpappen intakt!

Ej försänkt skruv

För djupt försänkt skruv

Korrekt montage

Glesgänga

Gipsskruv Trä har en glesgänga som är skonsam mot träfibrerna och ger höga lastvärden.

Twin-Thread | Tätgänga

Gipsskruv stål har en Twin-Threadgänga som består av två parallellt löpande gängor. Tack vare tätgängan undviks därför glapp i förankringen till stålregeln, och med de dubbla gängingångarna monteras skruven dubbelt så snabbt.

Hi-Lo

Gipsskruv Kombi har en HI-LO gänga som kombinerar egenskaperna från glesgänga och Twin-Thread. Den högre gängan skapar en stark förankring i träreglar samtidigt som den lägre gängan greppar tag i plåtreglarna

Hårdgips

Vad säger AMA Hus?

KBC.3 | Skikt av kartongklädda gipsskivor

“Skruv ska ha trumpetformat huvud. Huvudet ska ha en diameter anpassad till den aktuella skivans densitet och ythårdhet.”

Hårdgipsskruv från Gunnebo Fastening

Hårdgipskivor ska inte monteras med traditionell gipsskruv. Det mindre huvudet hos Hårdgipsskruv hjälper skruven att försänkas och undviker att “bullar” skapas runt skruvhuvudet vilket annars omöjliggör spacklingsarbetet.

Inbrottsplåt

Vad säger säger Stöldskyddsföreningen (SSF 200)?

4.2.4 | Flerskiktsväggar – Regelkonstruktion

“Stålplåt med en tjocklek av minst 1 mm ska i första hand monteras i väggens insida och skruvas på alla sidor av plåtarna i reglarna med c/c 100 mm mellan fästpunkterna…. Samtliga skarvar (för plåt och inbrottsskyddande byggskivor) ska vara mot regel eller kortling…. Trä- eller förstärkningsreglar enligt Svensk byggstandard.”

Hårdgipsskruv Universal

Skruven är anpassad för att montera den yttre gipsskivan i väggkonstruktioner med inbrottsplåtar enligt Stöldskyddsföreningens norm SSF 200. Den nedre gängans längd är anpassad för att kunna penetrera regeln samtidigt som inbrottsplåten ligger fritt i nivå med skruvens släta hals. Borrspetsen är reducerad för att fungera för alla sorters byggreglar. Hårdgipsskruv Universal fungerar även som en vanlig Hårdgipsskruv vid dubbla skivlager mot 1-2 mm tjocka stålreglar.

Utegips

Vad säger AMA Hus?

KBC.3111 | Skikt av kartongklädda gipsskivor som vindskydd
“Skruv och spik för vindskyddsskivor ska ha platt utanpåliggande huvud. Fästdonet ska normalt inte försänkas”

Utegipsskruv från Gunnebo Fastening

Utvändig gipsskruv har ett bredare huvud med platt undersida för att vara utanpåliggande. Skruven monteras slätt med gipsskivans yta. Skruven är Protec-ytbehandlad för utomhusbruk.

Skruvavstånd standardgips

Måttangivelserna baseras på AMA Hus krav och på enskilda skivleverantörers förskrifter. Eftersom rekommendationerna kan skilja sig mellan olika fabrikat bör montenringsinstruktioner alltid kontrolleras med skivleverantör innan arbetet påbörjas

Träfiber

Skruvavstånd OSB

Måttangivelserna baseras på AMA Hus krav och på enskilda skivleverantörers förskrifter. Eftersom rekommendationerna kan skilja sig mellan olika fabrikat bör montenringsinstruktioner alltid kontrolleras med skivleverantör innan arbetet påbörjas

Skruvavstånd Spånskiva

Måttangivelserna baseras på AMA Hus krav och på enskilda skivleverantörers förskrifter. Eftersom rekommendationerna kan skilja sig mellan olika fabrikat bör montenringsinstruktioner alltid kontrolleras med skivleverantör innan arbetet påbörjas

 Vad säger AMA Hus?

KE | Skikt av skivor av trä eller träbaserat material
“Vid skruvning mot underlag av trä väljs skruv med gängfri zon som motsvarar skivans tjocklek för erhållande av maximal anliggning.”

KEB | Skikt av skivor av trä eller träbaserat material
“Skruvlängden ska vara minst 2 gånger skivtjockleken, dock minst 19 mm.”

KEJ | Skikt av spånskivor
“Skruv ska ha försänkande huvud. Skruvlängden ska vara minst 2-2,5 gånger skivstjockleken”

KEL.21 | Skikt av OSB-skivor i vägg, pelare e. d. inomhus
“Skruvlängden ska vara minst 2.5 gånger skivtjockleken, dock minst 25 mm. Skruvens övre del ska ha en gängfri zon motsvarande skivans tjocklek.”

Träfiberskruv från Gunnebo Fastening

De vanligaste träfiberskivorna för konstruktioner är spånskivor, OSB-skivor och plywood. Egenskaperna skiljer sig, men skruvrekommendationen är till stor del densamma.

Skivornas hårda ytor ställer krav på att skruvens spets måste vara sylvass samt att gängan är intakt hela vägen ner till spetsens yttersta punkt. Det kan också vara en fördel att välja Gunnebo Fastenings fosfaterade OSB-/Spånskiveskruv eftersom den är extra vass.

OSB-/spånskiveskruv har Twin-Thread gänga vilket innebär att den skruvas lika snabbt som Spånskivskruv/Trä samtidigt som gängvarven blir tillräckligt täta för att skapa förankring i stålreglar.

Fibercement & fibergips

Skruvavstånd fibergips

Måttangivelserna baseras på AMA Hus krav och på enskilda skivleverantörers förskrifter. Eftersom rekommendationerna kan skilja sig mellan olika fabrikat bör montenringsinstruktioner alltid kontrolleras med skivleverantör innan arbetet påbörjas

Skruvavstånd fibergips

Måttangivelserna baseras på AMA Hus krav och på enskilda skivleverantörers förskrifter. Eftersom rekommendationerna kan skilja sig mellan olika fabrikat bör montenringsinstruktioner alltid kontrolleras med skivleverantör innan arbetet påbörjas

 Vad säger AMA Hus?

KBB.21 | Skikt av fibercement- eller kalciumsilikatskivor i vägg, pelare e.d. inomhus
“Skruv ska ha minst 6 mm brett försänkt huvud.”

KBC.42 | Skikt av gipsbaserade skivor med pappersarmering
“Skruv ska ha ett huvud anpassat för infästning av gipsbaserade skivor med pappersfiberarmering. Huvudet ska ha en diameter anpassad till den aktuella skivans densitet och ythårdhet.”

Fibercementskruv

Fibercementskruv från Gunnebo Fastening

Nu lanseras ett helt nytt komplett sortiment av fibercementskruvar anpassade för både fibercementskivor och pappersfiberbaserade gipsskivor.

Både fibercementskivor och pappersfiberarmerade gipsskivor är hårda skivor som normalt även kan användas i utrymmen med förhöjda fuktmängder såsom soprum, omklädningsrum m.m. Ytorna behöver bland annat tåla att sköljas med vatten i samband med städning. Gunnebo Fastenings Fibercementskruvar är ytbehandlade med Zink Nickel och är därför C4-godkända samtidigt som spetsar och gängor behålls skarpa.

Bandad skruv/skruvautomater

Det är väldigt viktigt med längdinställningarna på automatskruvdragaren. Inställningen ska alltid vara lika med skruvens längd alternativt närmast inställning över. En för kort inställning gör att skruven inte kan matas fram utan fastnar i skivan. Det leder till att skruven åker ur bandet alternativt går snett ner i skivan vilket är förödande, särskilt för skruvar med borrspets.

Varvtalen på maskinerna varierar och bör anpassas efter respektive applikation, dock kan man kan grovt generalisera enligt följande:

  • Fibercementskivor: Lågvarviga maskiner ( upp till 2500 Rpm)
  • Träfiberskivor: Låg/högvarviga maskiner (upp till 4500 Rpm)
  • Gipsskivor: Högvarviga maskiner (upp till 6000 Rpm)
  • Hårdgips: Lågvarviga maskiner (upp till 2500 Rpm)
  • Gips-Gips Låg/högvarviga maskiner (upp till 4500 Rpm)

Vid montage med skruvautomater är det viktigt att vara noggrann med djupinställningen. Eftersom hastigheterna i regel är högre än vid lös skruvning är det lätt att ”överdra” skruven och därmed skapa ett felaktigt montage.

Det är viktigt att anläggningsytan på skruvautomatens nos är parallell med skivans yta. Vid ett litet vinkelfel ökar risken för att skruven monteras snett vilket kan leda till att borrspetsar nöts ner och fungerar då inte tillfredsställande.

Hitta rätt skruv med Skivskruvsguiden