Typer av bandad spik

Rakbandad spik

Spik på Raka band är smidigt och bäst att använda vid stomresning där det inte krävs så många spikar.

Rak- & trådbandad

28° och 34°

D-huvud ger tät bandning och färre omladdningar.
Användningsområde: Stomme.
Inga onödiga rester, skräpar inte ned.
Påverkas inte av väta, kyla, värme eller tid.

Rak- & plastbandad

17°, 21°, 25°, 34°

Runda spikhuvuden (offset-huvud) för snygg finish, men glesare bandning.
Användningsområden: Stomme, byggbeslag.
Plastbandningen är inte känslig för väta.

Rak- & pappbandad

34°

Användningsområde: Stomme, golvspån och panel.
Känsligare för fukt och väta än trådbandad och plastbandad spik.

Rullbandad spik

Spik på rulle ger färre omladdningar och är optimalt vid tätare spikning som till exempel papp, panel eller råspont.

Rull- & trådbandad

15°

Användningsområde: Skivor, råspont, stomme, papp

Trådbandad ger inga rester/skräp.

Används där montaget slutligen är dolt där eventuella rostutslag från tråden inte stör.

Inom industri används också större rullar så kallade jumbocoil.

Rull- & plastbandad

0°, 15°

Användningsområde: Panel, byggbeslag

Används där spiken efter montage kommer att vara synlig till exempel vid spikning av fasadpanel. Ingen risk att plast fastnar under huvudet. Ingen risk att rester av ståltråd orsakar rostutslag på spik och fasad.

Bandad dyckert

Maskindyckert kategoriseras efter stamtjocklek och benämns med GA (Gauge). För att förenkla kategoriserar Gunnebo Fastening maskindyckert som mini, mellan och grov.

Minidyckert = 18GA = Stam Ø 1,2 mm, för klena snickerier.

Mellandyckert = 16GA = Stam Ø 1,57 mm, för klena till mellangrova snickerier.

Grov dyckert = 15GA = Stam Ø 1,85 mm, för grova snickerier.

Elförzinkad används i torr miljö och vitlackad till vitmålade snickerier. Rostfri syrafast A4 används till snickerier i fuktiga miljöer.